DHJETË KRYETARËT MË TË PASUR TË KOMUNAVE “PESHOJNË” 30 MILIONË EURO

DHJETË KRYETARËT MË TË PASUR TË KOMUNAVE “PESHOJNË” 30 MILIONË EURO

Në kuadër të projektit PEP, të mbështetur nga Fondacioni NED me seli në Uashington, SCOOP-i vazhdon t’i ndjekë, hulumtojë dhe analizojë në mënyrë sistematike pronat e kryetarëve aktualë të vetëqeverisjeve lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Si e kanë fituar pronën e tyre? A kanë bazë për të njëjtën pronë? Si ndryshon struktura e pronës së tyre dhe çfarë fshihet prapa atyre ndryshimeve?   

THE TEN RICHEST MAYORS “WEIGH” 30 MILLION EUROS

THE TEN RICHEST MAYORS “WEIGH” 30 MILLION EUROS

As part of the PEP project supported by the Washington-based Foundation NED, SCOOP continues to systematically monitor, investigate and analyze the properties of current mayors of local governments in the Republic of North Macedonia. Where did they gain the property from? Do they have a basis for it? How will the structure of their property change and what lies behind those changes?

ДЕСЕТТЕ НАЈБОГАТИ ГРАДОНАЧАЛНИЦИ „ТЕЖАТ“ 30 МИЛИОНИ ЕВРА

ДЕСЕТТЕ НАЈБОГАТИ ГРАДОНАЧАЛНИЦИ „ТЕЖАТ“ 30 МИЛИОНИ ЕВРА

Во рамките на проектот ПЕП поддржан од Фондацијата НЕД со седиште во Вашингтон, СКУП продолжува систематски да ги следи, истражува и анализира имотите и на актуелните градоначалници на локалните самоуправи во Република Северна Македонија. Од каде го стекнале имотот? Дали имаат основа за истиот? Како ќе се менува структурата на нивниот имот и што се крие зад тие промени?

ДВАНАЕСЕТТЕ „НАЈПРИВИЛЕГИРАНИ“ ПРАТЕНИЦИ: ДРЖАВАТА ИМ ПЛАЌА И ЗА КИРИЈА, И ЗА ПАТНИ ТРОШОЦИ

ДВАНАЕСЕТТЕ „НАЈПРИВИЛЕГИРАНИ“ ПРАТЕНИЦИ: ДРЖАВАТА ИМ ПЛАЌА И ЗА КИРИЈА, И ЗА ПАТНИ ТРОШОЦИ

Додека народните избраници ја имаат привилегијата да наплатуваат трошоци и за кирија и за патни трошоци, граѓаните се возат во амбулантни возила стари во просек по 11 години.

RASHIDI DHE MINOV E KANË RRITUR PRONËN E TYRE, PESË DEPUTETË ME MAKINA TË REJA

RASHIDI DHE MINOV E KANË RRITUR PRONËN E TYRE, PESË DEPUTETË ME MAKINA TË REJA

Deputeti Panço Minov pronës së tij së deritashme me vlerë prej 45.198 eurosh ia ka shtuar “pronën e paspecifikuar” me vlerë prej 23.600 eurosh.
Listën e deritashme të pronave me vlerë prej 21.984 eurosh, Surija Rushidi e ka plotësuar me pesë toka të reja me vlerë prej 159.614 eurosh.
Xhevat Ademi ka deklaruar pronën e fëmijëve të tij, gjegjësisht ata janë të regjistruar si “Bashkëpronar-partner i TD IC NJU Drajver SHPK”.

ОД БЕЛ МАНТИЛ ВО ПОЛИТИЧКИ КОСТУМ: ЛЕКАРИТЕ НАЈБРОЈНИ ВО ПОЛИТИКАТА

ОД БЕЛ МАНТИЛ ВО ПОЛИТИЧКИ КОСТУМ: ЛЕКАРИТЕ НАЈБРОЈНИ ВО ПОЛИТИКАТА

Клиентелизмот како појава не се врзува исклучиво со докторите, туку и со бизнисмените, универзитетските професори и религиозните профили кои се активни во политиката.

ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ: И НА ПРАТЕНИЧКО И НА СУДСКО СТОЛЧЕ

ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ: И НА ПРАТЕНИЧКО И НА СУДСКО СТОЛЧЕ

Независните пратеници Крсто Мукоски и Сашо Василевски, како и Љубен Арнаудов, Љупчо Димовски и Јохан Тарчуловски се обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста.

css.php