Трајчо Димков

img

Трајчо Димков

Пратеник

Биографија

Пратеникот Трајчо Димков е член на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Тој е роден на 22 јули 1967 година во Штип.  Димков е Професор по физичко воспитување; Магистер по образование – Менаџмент во образованието и образовната политика

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), заменик-претседавач

Имотна состојба

2.927 евра
20.000 евра
11.870 евра
1.626 евра

Пратеникот Трајчо Димков има изјавувано дека поседува куќа во Штип вредна 20.000 евра, две моторни возила Дачиа Логан и Шевролет Авео вредни 2.927 евра и кредити од 11.870 евра. Неговите родители имаат земјоделско земјиште во Штип 1.626 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Трајчо Димков изнесува 36.423 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Активности

Собраниски активности:

 • Број на присуства во Собрание: 24
 • Број на отсуства: 31 оправдани и 0 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 3 закони и 0 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 3
 • Број на излагања на пленарна седница: 4 дискусии на пленарна седница, 3 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 10
 • Работни тела член/присуство/одржани: 4/4/20
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 1/5/17
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 19/0/45/18

(Податоците се преземени од извештајниот период од 1 јануари до 30 јуни 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“).

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 70.274 денари (со исклучок на месеците јуни и јули кога месечната плата изнесувала 70.583 денари).
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 492.536 денари или 8.009 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби во првото шестмесечје од 2018 година: 290.007 денари или 4.716 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за периодот јануари-јули 2018 година: 207 евра
css.php