ЕКСПОЗИЦИЈА

Даниела Рангелова

Поранешен пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Поранешната пратеничката Даниела Рангелова (2014-2020) е член на ВМРО-ДПМНЕ. Таа е родена на 20 јули 1978 година во Велес. Рангелова е Дипломиран политиколог, Правен факултет. Избрана е за пратеник во Собранието на Република Македонија во 2014 година, по втор пат е избрана на изборите во 2016 година.

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата,член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство

 

15.425 евра

На имотната листа на пратеничката Даниела Рангелова како личен имот стои стан од 60 м2 во Скопје за кој не е наведена вредноста и автомобил Опел Астра вреден 15.425 евра.

Промена на имотна состојба забележана на 18.1.2019 година:
Покрај горенаведеното, на имотната состојба на пратеничката Даниела Рангелова е додаден долг-лизинг во износ од 228 евра месечно.

Вредноста на пријавениот имот на Даниела Рангелова изнесува 15.425 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Собраниски активности за 2018 година:

 • Број на присуства во Собрание: 65
 • Број на отсуства: 45 оправдани и 1 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 2 закони и 5 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 6
 • Број на излагања на пленарна седница: 1 дискусии на пленарна седница, 7 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 5
 • Работни тела член/присуство/одржани: 9/20/66
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 2/4/26
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 8/0/48/42 

  Податоците се преземени од извештајниот период од  јануари до  јуни 2018 година, и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“).

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 70.670 денари.
 • Во период од јануари до јули вкупно земалa: 495.014 денари или 8.049 евра

Вкупен имот во € по години