ЕКСПОЗИЦИЈА

Диме Велковски

Пратеник
СДСМ

Пратеникот Диме Велковски е роден на 3 декември 1973 година во Кавадарци. Тој има завршено студии на Земјоделски факултет при Универзитетот на Св.Кирил и Методиј.

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, член;
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член;
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член;
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член;
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член;
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член;
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член.

 

4.553 евра
138.211 евра
81.301 евра

Диме Велковски има наведено дека поседува два стана во Скопје вредни 48.780 односно 89.431 евра. Има автомобил Сеат Кордоба вреден 3.740 евра и кредит во висина од 81.301 евра. Неговата сопруга има автомобил Фолксваген Поло вреден 813 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Диме Велковски изнесува 224.065 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страна на Државната комисија за спречување на корупција.

Собраниски активности во 2018 години:

 • Број на присуства во Собрание: 106 
 • Број на отсуства: 5 оправдани и 0 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 35 закони и 74 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 0
 • Број на излагања на пленарна седница: 7 дискусии на пленарна седница, 29 (контра)реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 46
 • Работни тела член/присуство/одржани: 6/84/95
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 0/0/0
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 206/0/393/202
  Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.
 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 67.506 денари.
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 472.542 денари или 7.684 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за 2018 година: 24.040 денари или 391 евра.

Вкупен имот во € по години