ЕКСПОЗИЦИЈА

Неџбедин Каремани

Пратеник
Движење БЕСА

Пратеникот Неџбедин Каремани е член на БЕСА. Тој е роден на 23 февруари 1955 година во Тетово. Образование: Доктор.

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
10.000 евра
210.000 евра

Пратенкот Неџбедин Каремани има изјавувано дека поседува деловен простор од 80.000 евра и две куќи вредни 130.000 евра во Тетово. Земјоделско земјиште од 49.000 м2 и 3.550 м2 во Шипковица и Голема Речица и шума во Гајре. Неговата сопруга има златен накит за кој не е наведена вредноста а неговите деца имаат моторно возило Голф 6 вредно 10.000 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Каремани изнесува 220.000 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Пријавена имотна состојба на Државната комисија за спречување на корупција.

Пратеникот Неџбедин Каремани во Централниот Регистар на Република Македонија е наведен како основач и сопственик на Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина МЕДИКУС ЛУКС Тетово.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 98
 • Број на отсуства: 11 оправдани и 2 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 2 закони и 23 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 3
 • Број на излагања на пленарна седница: 1 дискусии на пленарна седница, 0 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 2
 • Работни тела член/присуство/одржани: 6/51/74
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 0/0/0
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 76/0/155/140

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 67.814 денари.
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 474.698 денари или 7.719 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби во првото шестмесечје од 2018 година: 137.931 денари или 2.243 евра

 

 

Вкупен имот во € по години