ЕКСПОЗИЦИЈА

Нола Исмајлоска Старова

Пратеник
Независни пратеници

Пратеничката Нола Исмајлоска-Старова е родена на 6 ноември 1985 година во Струга. Исмајлоска-Старова има завршено високо образование на Медицинскиот факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член;
 • Комисија за култура, член;
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член;
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член;
 • Комисија за здравство, заменик-член;
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член;
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член;
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член.
16.260 евра
113.821 евра
58.537 евра
813 евра
813 евра

Нола Исмајлоска Старова изјавила дека располага со кредит од 55.285 евра и има дозволено пречекорување на сметката од 3.252 евра. Со сопругот поседуваат стан во Скопје вреден 113.821 евра, накит и часовници во вредност од 813 евра и уметнички слики исто така вредни 813 евра. Нејзиниот сопруг поседува два автомобила, Митсубиши Паџеро вреден 3.252 евра и Ренаулт Каптуре вреден 13.008 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Нола Исмајлоска Старова изнесува 190.244 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страна на Државната комисија за спречување на корупција.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 48 
 • Број на отсуства: 52 оправдани и 11 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 1 закони и 46 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 6
 • Број на излагања на пленарна седница: 1 дискусии на пленарна седница, 1 (контра)реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 7
 • Работни тела член/присуство/одржани: 6/10/22
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 4/6/61
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 1/0/11/27

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 63.506 денари (со исклучок на месец март земала 20.206 денари, во април 3.023, а во мај 63.506 денари. Во јуни и јули земала месечна плата од 63.814 денари)
 • Во период од јануари до јули вкупно земала: 341.375 денари или 5.551 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби во првото шестмесечје од 2018 година:  260.215 денари или 4.231 евра.

Во истражувањето на СКУП од декември 2018-та година, „Накитот и сликите на пратениците се тешки 254.958 евра“, се открива дека Нола Исмајлоска поседува слики вредни 813 евра.

Вкупен имот во € по години