ЕКСПОЗИЦИЈА

Константин Георгиевски

Градоначалник
СДСМ

Константин Георгиевски е роден на 9 октомври 1977 година во Охрид. Неговото основно образование го завршува во ОУ „Григор Прличев“, а средното образование во гимназијата „Св. Климент Охридски“ во Охрид. Од 1996 до 2003 година е доктор по медицина на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што дипломира, а подоцна од 2005 до 2009 година се стекнува со специјализација по интерна медицина. Тој е тековен вршител на должноста градоначалник на Општина Охрид од декември 2018 година, наследувајќи го избраниот на локалните избори Јован Стојаноски.

1.951 евра
442.683 евра
85.284 евра
471.545 евра

Анкетниот лист на Константин Георгиевски е исполнет само со личен имот кој се состои од: дел од куќа, деловен простор, пасиште моторно возило Опел Сигнум, три денарски депозити, пет кредити и кредитна картичка.

Вредноста на имотниот лист на Константин Георгиевски изнесува 16.284 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција

Вкупен имот во € по години