ЕКСПОЗИЦИЈА

Бети Стаменкоска - Трајкоска

Пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 19.4.1977 година во Скопје. Македонка. Магистер по менаџмент на човечки ресурси, УТМС-Скопје.

Активности во Собранието:

Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-претседател
Законодавно-правна комисија, заменик-член
Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член

10.032 евра
6.034 евра

Пратеничката Стаменкоска – Трајкоска, пријавила имот на сопругот две возила Киа Рио вредна 3463 евра и Фиат Панда вреден 6569 евра. Како соптвен имот пријавила акции вредни 4094 евра и два кредита во ознос од 1940 евра.

Во листата на оваа пратеничка во ДКСК, забележам на 11.11. 2020 година, паѓа во очи големиот имот на нејзините родители во акции, а ососбено тоа што нејзините родители акциите ги стекнале по пат на наследство. Истото важи и за куќата во Кисела Вода и трите стана во Кисела Вода, Аеродром и Охрид, сите на име на нејзините родители.

 

Оваа пратеничка е автор на учебникот по Географија за 6то одделение за основно образование во издание на Министерството за образование и наука

Вкупен имот во € по години