ЕКСПОЗИЦИЈА

Гордана Спиреска

судија

Образование:
Дипломирала во 1982 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, а правосудниот испит го положила во 1984 година.

Работно искуство:
Во 1987 година е избрана за судија во Основен суд Скопје 1 Скопје.
Од 1987-1996 година работи како судија во Основен суд Скопје 1 Скопје во граѓански оддел.
Од 1997-2016 година работи како судија во Основен суд Скопје 1 Скопје во кривичен оддел.
Во 2016 година е избрана за претседател на Одделението за кривично – полнолетни.
Во 2007 година е избрана за едукатор во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.
Во 2013 година била на студиски престој во Сиетел Вашингтон (САД) организирано од страна на Амбасадата на САД во Македонија.
Преку Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ ги има поминато обуките за стручно усовршување во областа во која работи.
На ден 18.12.2018 година е избрана за член на Судски совет на РМ.

Статусна позиција:
Член на Судски совет на Република Македонија.

2.500 евра
6.300 евра
600 евра

 

Судијата Спиреска има два анкетни листа на сајтот на ДКСК, како судија во Основниот суд 1 и како судија член на Судскиот совет. Бидејќи член на Советот станала на 18.12.2018 година, нејзиниот имот до оваа година, споиред анкетниот лист се два стана еден во Охрид и еден во Скопје. Тој во Ohrid го поседува една половина и таа вреди 6.300 евра, додека за станот во Скопје не дала податок. Од личен имот друго поседува автомобил Тико вредно 2.500 евра, сметка во банка на 400 евра и кредит од околу 600 евра. Другото е соптвеност на сопругот ,а тој пак има станови, куќи, деловни простории, гаражи, според оваа листа.

Новиот имотен скоро и да нема измени

Вкупен имот во € по години