ЕКСПОЗИЦИЈА

Златко Узуноски

правобранител

Роден 20.04.1961 година во Прилеп

Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство:

  • Од 2002 до 2003 година стручен соработник во Основен суд Скопје I Скопје
  • Од 2003 до 2009 советник за правни работи во Државно правобранителство на Република Македонија за Скопје
  • Од 02.12.2008 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат
147.000 евра
76.000 евра

Узуноски како имот пријавил два стана вредни 147.000 евра и депозит впо банка од 76.000 евра

Вкупен имот во € по години