ЕКСПОЗИЦИЈА

Член на Судски совет на Република Северна Македонија

Година на избор:
26.08.2020
ипломирала на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 1982 година.
Правосудниот испит го положила во 1990 година.

Од 01.01.1985 до 31.04.1987 година – Правен референт во КПУ Затвор Битола

Од 01.05.1987 до 14.09.1988 година – Раководител на служба во КПУ Затвор Битола

Од 15.09.1988 до 21.01.1996 година – Помошник управител во КПУ Затвор Битола

Од 21.01.1996 до 21.07.1996 година – ВД Управител на КПУ Затвор Битола

На 22.07.1996 година е избрана за судија во Основен суд Битола

Од 12.06.1997 година работи како кривичен судија во Основен суд Битола, претседател на Кривичен оддел, Заменик претседател на судот

Ментор е за кандидатите на Академијата за судии и јавни обвинители

На ден 26.08.2020 година избрана е за член на Судски совет на Република Северна Македонија од редот на судиите од апелационо подрачје Битола.

Статусна позиција:
Член на Судски совет на Република Северна Македонија.

Едукации и семинари :

–    Сите семинари и работилници за извршување на санкциите од 1987 до 1997 година, организирани  во државата
–    Бројни семинари, работилници  и обуки од областа на казненото право и кривичната постапка, постапката со деца, организиран криминал, финансиски истраги, комјутерски криминал, броба против корупцијата, трговија со луѓе, етика, говор на омраза, пробација, авторско право  и многу други, организирани од Академијата за судии и обвинители, ОБСЕ , ОПТАД, TAIEX и други
–    Летна школа на Советот на Европа –  Болзано, Италија 2001 година – Правата на малцинставата- Рамковна конвенција за правата на малцинставата и други
–     Европска правна академија – Триер,  Германија 2008 година – Антидискриминација
–    Академија за сидии и јавни обвинители – Љубљана, Словенија  2010 година – Авторско право
–     Академија за судии и јавни обвинители – Барцелона, Шпанија 2018 година – Менторирање

Радевска пријавила дека поседува имот вреден 200.115 евра. Како личен имот пријавила дека поседува гаража, деловен простор и земјоделско земјиште во Битола, со вкупна вредност од околу 132 илјади евра. Останатиот имот е на брачен другар.

Вкупен имот во € по години