AA

Aлијанса за Албанците

ВМРО

ВМРО ДПМНЕ

ГРОМ

Граѓанска опција за Македонија

БЕСА

Движење Беса

ДОМ

Демократска обнова на Македонија

ДПА

Демократска партија на Албанците

ДПСМ

Демократска партија на Србите во Македонија

ДПТМ

Демократска партија на Турците на Македонија

ДУИ

Демократска унија за интеграција

ЛДП

Либерално-демократска партија

НДП

Национална демократска преродба

НП

Независни пратеници

НСДП

Нова социјалдемократска партија

ПЕИ

Партија за европска иднина

ПЦЕР

Партија за целосна еманципација на Ромите

ПОПГМ

Партија на обединети пензионери и граѓани на Македонија

ПДТ

Партија за движење на Турците

СДСМ

Социјалдемократски сојуз на Македонија

ССМ

Српска странка во Македонија