Одбери позиција

Партија за движење на Турците
Министер
11/13/1960
Скопје
Партија за целосна еманципација на Ромите
Министер
11/14/1964
Делчево
Демократска партија на Албанците
Пратеник
11/27/1965
Тетово
Демократска партија на Албанците
Пратеник
11/27/1975
Тетово
СДСМ
Пратеник
Неготино
СДСМ
Пратеник
Штип
СДСМ
Пратеник
Велес
СДСМ
Пратеник
Крива Паланка