ЕКСПОЗИЦИЈА

Ванковер Манчев

Поранешен пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Поранешниот пратеник Ванковер Манчев (2016-2020) e член на ВМРО-ДПМНЕ. Тој е роден на 16 март 1980 година во Скопје. Манчев е доктор на медицина, Медицински факултет – Скопје. Специјализант.

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

Пратеникот Ванковер Манчев има изјавувано дека поседува еден стан во Скопје, а неговите родители имаат два стана во Струмица и еден во Стар Дојран.

Вредноста на имотот на Ванковер Манчев не е наведена на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 76
 • Број на отсуства: 35 оправдани и 0 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 3 закони и 120 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 0
 • Број на излагања на пленарна седница: 1 дискусии на пленарна седница,5 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 8
 • Работни тела член/присуство/одржани: 2/9/14
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 6/18/47
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 17/0/47/54

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 65.352 денари.
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 457.464 денари или 7.438 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби за 2018 година: 311.313 денари или 5.062 евра

Вкупен имот во € по години