ЕКСПОЗИЦИЈА

Драган Данев

Поранешен пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Поранешниот пратеник Драган Данев (2016-2020) е член на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Тој е роден на 2 јули 1974 година во Кочани. Драган Данев има завршено природно-математички факултет.

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-претседател
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
1.951 евра
91.351 евра
35.000 евра

Пратеникот Драган Данев има пријавено стан во Скопје вреден 91.351 евра, автомобил Ровер 25 вреден 1.951 евра и кредит од 35.000 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Драган Данев изнесува  128.302 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Промена забележана на 25.3.2019 година:

Драган Данев својот Ровер 25 од 2.000 евра го заменил со Опел Астра вредна 6.000 евра на име на неговата сопруга.

Собраниски активности за 2018 година:

 • Број на присуства во Собрание: 76 
 • Број на отсуства: 32 оправдани и 3 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 10 закони и 82 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 0
 • Број на излагања на пленарна седница: 17 дискусии на пленарна седница, 27 (контра) реплики и 41 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 6
 • Работни тела член/присуство/одржани: 4/6/61
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 8/1/20
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 38/0/84/77

Податоците се преземени од извештајниот период од  јануари до  јуни 2018 година, и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“).

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 71.320 денари (со исклучок на месеците мај, јуни и јули кога месечната плата изнесувала 71.644 денари).
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 500.212 денари или 8.134 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за 2018 година: 75 евра

 

Вкупен имот во € по години