ЕКСПОЗИЦИЈА

Лилјана Кузмановска

Поранешен пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Поранешната пратеничка Лилјана Кузмановска (2008-2020) е член на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Таа е родена на 15 јули 1962 година во Битола. Кузмановска има завршено Економски факултет.

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет, заменик-претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, претседател
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство
8.943 евра
58.537 евра
14.634 евра

Пратеничката Лилјана Кузмановска има изјавувано дека поседува моторно возило Фолксваген пасат вредно 6.504 евра и кредит од 4.878 евра. Нејзиниот сопруг има земјоделско земјиште во Демир Хисар за кое не е наведена вредноста. Тој има и куќа вредна 58.537 евра во Битола, моторно возило Фиат Пунто вредно 2.439 евра и денарски депозит од 9.756 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Лилјана Кузмановска изнесува 82.114 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Промена на имотна состојба забележана на 19.2.2019 година:
На имотната листа додаден е кредит од 440.000 денари односно 7.154 евра и е во сопственост на Кузмановска.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 62
 • Број на отсуства: 48 оправдани и 1 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 2 закони и 105 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 3
 • Број на излагања на пленарна седница: 18 дискусии на пленарна седница, 23 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 38
 • Работни тела член/присуство/одржани: 4/43/70
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 8/15/51
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 9/0/28/68

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 75.223 денари.
 • Во период од јануари до јули вкупно земалa: 526.561 денари или 8.562 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби за 2018 година: 410.239 денари или 6.671 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за периодот јануари-јули 2018 година: 519 евра

Вкупен имот во € по години