ЕКСПОЗИЦИЈА

Павлинче Честојнова

Пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Пратеничката Павлинче Честојнова е член на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Таа е родена на 15 март 1974 година во Велес. Честојнова има завршено Факултет за предучилишно образование. Магистер на Економски факултет, Менаџмент со човечки ресурси.

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
1.951 евра
14.959 евра
2.585 евра

Пратеничката Павлинче Честојнова има пријавено Форд Фокус вреден 1.951 евра. Нејзиниот сопруг има лозје за кое не е наведена вредноста, стан вреден 14.959 евра и трансакциона сметка во износ од 602 евра. На име на деца има трансакциона сметка од 1.984 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Павлинче Честојнова изнесува 19.496 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Собраниски активностиз 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 79
 • Број на отсуства: 32 оправдани и 0 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 5 закони и 107 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 6
 • Број на излагања на пленарна седница: 13 дискусии на пленарна седница, 22 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 11
 • Работни тела член/присуство/одржани: 4/6/115
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 6/19/55
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 22/0/54/82

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 65.969 денари.
 • Во период од јануари до јули вкупно земалa: 461.783 денари или 7.509 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби за 2018 година: 462.785 денари или 7.525 евра

Вкупен имот во € по години