ЕКСПОЗИЦИЈА

Мери Лазарова

Пратеник
СДСМ

Мери Лазарова е родена на 17 септември 1984 година во Кавадарци.  Таа е специјалист по стоматолошка протетика при Стоматолошки факултет на Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член;
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член;
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член;
 • Комисија за култура, заменик-член;
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член;
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член;
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член;
 • Клуб на пратенички, член на претседателство.
4.065 евра
4.878 евра
10.244 евра

Мери Лазарова има изјавувано дека поседува автомобил Опел Корса вреден 2.927 евра и кредит во висина од 2.114 евра. Нејзините родители поседуваат куќа во Валандово вредна 4.878 евра и автомобил Југо вреден 1.138 евра. Тие имаат и кредит во висина од 2.114 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Мери Лазарова изнесува 19.187 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страна на Државната комисија за спречување на корупција.

Промена на имотна состојба забележана на 18.1.2019 година:
Покрај горенаведеното, на имотната состојба на пратеничката Мери Лазарова се додадени автомобил Тојота Јарис вреден 10.071 евра и кредит од 6.991 евра.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 105 
 • Број на отсуства: 6 оправдани и 0 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 15 закони и 8 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 0
 • Број на излагања на пленарна седница: 3 дискусии на пленарна седница, 1 (контра)реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 3
 • Работни тела член/присуство/одржани: 4/15/19
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 4/30/50
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 195/0/397/218

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 63.814 денари 
 • Во период од јануари до јули вкупно земала: 446.698 денари или 7.263 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби во 2018 година: 441.783 денари или 7.183 евра.
 • Дневници за службени патувања во странство за 2018 година: 8.528 денари или 139 евра.

Вкупен имот во € по години