ЕКСПОЗИЦИЈА

Јулиана Николова

Пратеник
Либерално-демократска партија

Пратеничката Јулиана Николова е член на партијата ЛДП. Таа е родена на 14 јули 1975 година во Велес. Николова е дипломиран професор по информатика, Природно-математички факултет – Информатика.

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата,заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), заменик-претседавач
9.268 евра
74.797 евра
8.500 евра

Пратеничката Јулиана Николова има пријавено виолина вредна  од 1.951 евра. За нејзините родители пријавила дека поседуваат стан во Скопје од 74.797 евра и две моторни возила Хонда Акорд од 8.130 евра и Опел Корса од 1.138 евра. Тие имаат и 3 девизни сметки со вкупен износ од 6.500 евра и девизна штедна книшка од 2.000 евра.

Вредноста на пријавениот имот од страна на Јулиана Николова изнесува 94.516 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Пријавена имотна состојба на Државната комисија за спречување на корупција.

Пратеничката Јулиана Николова во Централниот регистар на Република Македонија е регистрирана како сопственик на Здружение за едукација, претприемаштво, енергетска ефикасност и екологија ЗЕЛЕН РАЗВОЕН ПАТ Скопје и  претседател со неограничени овластувања во Здружение на граѓани ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИСКО ОПШТЕСТВО Скопје. Двете здруженија во моментов се неактивни.

Собраниски активности за 2018 година:

 • Број на присуства во Собрание: 108
 • Број на отсуства: 3 оправдани и 0 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 19 закони и 19 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 0
 • Број на излагања на пленарна седница: 4 дискусии на пленарна седница, 7 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 28
 • Работни тела член/присуство/одржани: 4/35/43
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 4/23/30
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 206/0/409/220

Податоците се преземени од извештајниот период од  јануари до  јуни 2018 година, и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“).

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 65.969 денари (со исклучок на месецот јули кога месечната плата изнесувала 66.276 денари).
 • Во период од јануари до јули вкупно земалa: 462.090 денари или 7.514 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за  2018 година: 593 евра

Вкупен имот во € по години