ЕКСПОЗИЦИЈА

Реџеп Мемеди

Пратеник
Движење БЕСА

Пратеникот Реџеп Мемеди е член на партијата БЕСА. Тој е роден на 17 ноември 1980 во Скопје. Мемеди е Доктор на медицина, специјалист по педијатрија.

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
4.400 евра

Пратеникот Реџеп Мемеди има изјавувано дека поседува моторно возило Мерцедес Ц 200 вредно 4.400 евра, трансакциона сметка, кредитна картичка и куќа во постапка на легализација.

Вредноста на пријавениот имот на Реџеп Мемеди изнесува 4.400 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

 

Собраниски активности за 2018 година:

 • Број на присуства во Собрание: 96
 • Број на отсуства: 8 оправдани и 7 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 5 закони и 51 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 6
 • Број на излагања на пленарна седница: 2 дискусии на пленарна седница, 1 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 1
 • Работни тела член/присуство/одржани: 4/15/22
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 2/0/3
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 76/0/211/159

Податоците се преземени од извештајниот период од  јануари до  јуни 2018 година, и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“).

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 65.046 денари (со исклучок на месеците јуни и јули кога платата изнесувала 65.352 денари).
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 455.934 денари или 7.414 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби за 2018 година: 73.428 денари или 1.194 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за периодот јануари-јули 2018 година: 346 евра

 

 

Вкупен имот во € по години