ЕКСПОЗИЦИЈА

Теута Биљали

Пратеник
Движење БЕСА

Пратеничката Теута Биљали е член на партијата БЕСА. Таа е родена на 25 мај 1980 година во Тетово.

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство
7.000 евра
3.262.429 евра
7.500 евра
249.600 евра

Пратеничката Теута Биљаљи на својата имотна листа има наведено имот на родители: три земјоделски земјишта вредни 145.000 евра, куќа со деловен простор и двор и куќа со земјиште вредни  280.000 евра, две пасишта вредни 134.600 евра и стан и станбена зграда со земјиште вредни 2.982.429 евра. Тие имаат и девизен депозит од 7.500 евра. Нејзиниот сопруг има моторно возило БМВ вредно 7.000 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Теута Биљали изнесува 3.556.529 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 109
 • Број на отсуства: 2 оправдани и 0 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 1 закони и 33 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 0
 • Број на излагања на пленарна седница: 0 дискусии на пленарна седница, 0 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 1
 • Работни тела член/присуство/одржани: 0/0/0
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 6/52/71
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 19/0/74/40

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 65.969 денари (со исклучок на месеците јануари, февруари и март кога месечната плата изнесувала 65.659 денари).
 • Во период од јануари до јули вкупно земала: 460.853 денари или 7.494 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби за 2018 година: 222.460 денари или 3.617 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за периодот јануари-јули 2018 година: 366 евра

 

 

Вкупен имот во € по години