ЕКСПОЗИЦИЈА

Али Ахмети

Пратеник
ДУИ

Пратеникот Али Ахмети е член на партијата ДУИ. Тој е роден на 4 јануари 1959 година во с. Зајас, Кичево. Образование: Педагог.

Пратеникот Ахмети претходно бил политички лидер на ОНА.

 

7.000 евра
88.264 евра
12.333 евра
26.479 евра

Пратеникот Али Ахмети има пријавено земјоделско земјиште вредно 30.000 американски долари, куќа во Кичево вредна 100.000 америкаски долари и трансакциона сметка од 12.333 евра. Неговата сопруга има автомобил Фолксваген Поло вреден 7.000 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Али Ахмети изнесува 134.076 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Собраниски активности за 2018:

  • Број на присуства во Собрание: 60 
  • Број на отсуства: 46 оправдани и 5 неоправдани отсуства
  • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 2 закони и 0 амандмани
  • Број на пратенички прашања: 0
  • Број на излагања на пленарна седница: 0 дискусии на пленарна седница, 0 (контра) реплики и 0 процедурални
  • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 0
  • Работни тела член/присуство/одржани: 0/0/0
  • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 0/0/0
  • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 180/0/150/101

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

  • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 67.179 денари.
  • Во период од јануари до јули вкупно земал: 470.379 денари или 7.648 евра.
  • Дневници за службени патувања во странство за  2018 година: 89 евра.

 

Вкупен имот во € по години