ЕКСПОЗИЦИЈА

Бранко Маноиловски

Пратеник
ДУИ

Пратеникот Бранко Маноиловски е член на ДУИ. Тој е роден на 2 август 1941 година во с.Кичиница, Гостивар. Маноиловски е инженер-агроном, Универзитет во Загреб.

Активности во Собранието:

 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

 

1.268.293 евра
35.122 евра

Пратеникот Бранко Маноиловски изјавил дека поседува зграда во Илиноис, САД вредна 1.268.293 евра, рента од 10.732 евра месечно и девизен депозит од 24.390 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Бранко Маноиловски изнесува 1.303.415 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 92 
 • Број на отсуства: 16 оправдани и 3 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 1 закони и 0 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 2
 • Број на излагања на пленарна седница: 0 дискусии на пленарна седница, 1 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 0
 • Работни тела член/присуство/одржани: 0/0/0
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 0/0/0
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 155/0/318/181

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 62.892 денари 
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 440.244 денари или 7.158 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби за 2018 година: 338.380 денари или 5.502 евра

Вкупен имот во € по години