ЕКСПОЗИЦИЈА

Мирсада Емини Асани

Пратеник
ДУИ

Пратеничката Мирсада Емини Асани е член на партијата ДУИ: Таа е родена на 8 јули 1965 во Тетово. Образование: Специјалист.

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, претседател
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), заменик-претседавач

 

7.967 евра
178.862 евра
39.024 евра

Сопругот на пратеничката Мирсада Емини Асани има пријавено две моторни возила Фолксваген Голф 4 и Фолксваген Голф 5 вредни 7.967 евра. Нејзините родители имаат земјиште и две куќи во с.Чегране, Гостивар вредни 217.886 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Мирсада Емини Асани изнесува 225.854 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 105 пати
 • Број на отсуства: 4 оправдани и 2 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 6 закони и 0 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 6
 • Број на излагања на пленарна седница: 6 дискусии на пленарна седница, 0 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 16
 • Работни тела член/присуство/одржани: 6/20/22
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 6/27/44
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 233/0/308/235

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 72.621 денари (со исклучок на месеците јануари и февруари кога месечната плата изнесувала 72.296 денари).
 • Во период од јануари до јули вкупно земала: 507.697 денари или 8.255 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби за 2018 година: 479.662 денари или 7.799 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за периодот јануари-јули 2018 година: 401 евра

 

Вкупен имот во € по години