ЕКСПОЗИЦИЈА

Шпреса Хадри

Пратеник
ДУИ

Пратеничката Шпреса Хадри е член на ДУИ. Таа е родена на 6 март 1964 година во Тетово. Образование: Магистер.

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
8.478 евра
200.000 евра
4.878 евра
200.000 евра

Пратеничката Шпреса Хадри има изјавувано дека поседува земјште од 200.000 евра во Тетово, две моторни возила Мерцедес А170 и Мерцедес А150 ЦДИ 2, двата вредни 4.878 евра. Нејзиниот сопруг има куќа со двор во Тетово вредна 200.000 евра, моторно возило 3.600 евра и кредит од 4.878 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Шпреса Хадри изнесува 416.356 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 107 
 • Број на отсуства: 0 оправдани и 4 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 5 закони и 0 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 0
 • Број на излагања на пленарна седница: 1 дискусии на пленарна седница, 0 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 6
 • Работни тела член/присуство/одржани: 12/57/75
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 4/8/52Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 207/0/390/220

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 70.274 денари (со исклучок на месеците март, април, мај, јуни и јули кога месечната плата изнесувала 70.583 денари).
 • Во период од јануари до јули вкупно земала: 493.463 денари или 8.024 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби во првото шестмесечје од 2018 година: 191.051 денари или 3.107 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за периодот јануари-јули 2018 година: 439 евра

 

Вкупен имот во € по години