ЕКСПОЗИЦИЈА

Иван Иванов

Поранешен пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Поранешниот пратеник Иван Иванов е член на партијата ВМРО-ДПМНЕ (2016-2020). Тој е роден на 11 август 1971 година во Штип. Иванов има завршено Машински факултет, УКИМ, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член

За пратеникот Иван Иванов на веб-страната на Државната комисија за спречување на корупција се достапни две имотни листи.

На двете имотни листи е воочливо дека пратеникот поседува моторно возило Тојота Корола вредно 5.886 евра. Неговите родители имаат две земјишта и куќа во Кочани вредни 59.129 евра како и помошни објекти во Кочани без наведена вредност.
Дополнително, на едната имотна листа има два штедни влогови од вкупно 13.496 евра на име на деца и една денарска платежна картичка од 3.740 евра на име на неговата сопруга.
На другата имотна листа  неговата сопруга има кредит од 2.049 евра а тој има кредитна картичка од 463 евра.

Собраниски активности за 2018 година:

 • Број на присуства во Собрание: 79
 • Број на отсуства: 32 оправдани и 0 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 5 закони и 128 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 6
 • Број на излагања на пленарна седница: 9 дискусии на пленарна седница, 4 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 9
 • Работни тела член/присуство/одржани: 4/11/21
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 2/4/110
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 30/0/72/96

Податоците се преземени од извештајниот период од  јануари до  јуни 2018 година, и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“).

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 66.890 денари (со исклучок на месеците мај, јуни и јули, кога месечната плата изнесувала 67.197 денари).
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби за 2018 година: 580.910 денари или 9.446 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за периодот јануари-јули 2018 година: 58 евра

 

Вкупен имот во € по години