ЕКСПОЗИЦИЈА

Иван Стоилковиќ

Пратеник
Демократска партија на Србите во Македонија

Пратеникот Иван Стоилковиќ е член на партијата ДПСМ. Тој е роден на 15 февруари 1962 година во Куманово. Стоилковиќ  е дипломиран правник. Покрај српскиот,  зборува македонски, англиски и руски јазик.

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член

За пратеникот Иван Стоилковиќ на веб-страната на Државната комисија за спречување на корупција се достапни две имотни листи.

Во двете имотни листи не е наведена вредноста на ставките.

Имотна листа 1:  Земјиште во Стрновац, стан во Куманово и две моторни возила Фолксваген Уп и Ауди А7.

Имотна листа 2: Стан и земјиште во Куманово и моторно возило Ауди 2.7.

 

Пријавена имотна состојба на Државната комисија за спречување на корупција.

Пратеникот Иван Стоилковиќ во Централниот Регистар на Република Македонија е наведен како претседател на Политичка партија ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ и како овластено лице во Здружение на граѓани за хуманитарна помош и поддршка ВИВА Скопје и застапник по закон во Здружение Кошаркарски Клуб КСК 2013 Куманово. Двете здруженија во моментов не се активни.

Собраниски активности за 2018 година:

 • Број на присуства во Собрание: 46 пати
 • Број на отсуства: 55 оправдани и 10 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 0 закони и 3 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 0
 • Број на излагања на пленарна седница: 0 дискусии на пленарна седница, 0 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 0
 • Работни тела член/присуство/одржани: 8/4/101
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 3/0/65
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 0/0/4/7

Податоците се преземени од извештајниот период од  јануари до  јуни 2018 година, и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“).

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 67.197 денари.
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 470.379 денари или 7.648 евра
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби во првото шестмесечје од 2018 година: 22.668 денари или 369 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за периодот јануари-јули 2018 година: 116 евра

 

Вкупен имот во € по години