ЕКСПОЗИЦИЈА

Јасмина Гулевска

Градоначалник
СДСМ

Јасмина Гулевска е родена на 24 февруари, 1987 година во Битола. Дипломирала на Филолошки факултет при Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј “ преведување и толкување. Од 2013 до 2017 е член на Советот на Општина Могила. На изборите во 2017 година жителите и ја дадоа поддршката за градоначалник на општината.

Податоците се преземени од Гласило – Зелс.

16.244 евра
16.260 евра
28.800 евра
6.829 евра
6.829 евра

Јасмина Гулевска во анкетниот лист нема наведено личен имот. Наведениот имот се однесува на нејзините родители и тоа: живинарска фарма, трактор Фергусон, земјоделска механизација, моторно возило Фолксваген пасат, два кредити и ДООЕЛ Гулевски МГ. На име на брат е наведено моторно возило Цитроен Ц3 а за двете земјишта и куќата во Могила не е наведен сопственик.

Вредноста на имотниот лист на Јасмина Гулевска изнесува 74.963 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Вкупен имот во € по години