ЕКСПОЗИЦИЈА

Томе Христоски

Градоначалник
СДСМ

Томе Христоски е роден на 01 април, 1982 година во Крушево. Основно образование завршил во родниот град, а средно полициско образование во ЦОКОБ „Елисие Поповски- Марко“, во Скопје. Дипломирал во 2008 година, а седум години подоцна се здобил со звањето магистер по менаџмент на човечки ресурси. Од 2001 година работи како полицаец во Полициската станица во Крушево, каде подоцна е унапреден во Инспектор во криминалистичка техника во надворешна канцеларија за криминалистичка полиција Прилеп, за увиди на место на настан во подрачјето на општина Крушево. Во 2017 година на локалните избори избран е за градоначалник на општина Крушево.

Податоците се преземени од Гласило – Зелс.

 

78.783 евра
18.910 евра

Томе Христоски има кредит од 15 илјади евра, Неговата сопруга има деловен простор и куќа во Крушево а неговите деца две штедни книшки.

Вредноста на имотниот лист на Томе Христоски изнесува 97.693 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Вкупен имот во € по години