ЕКСПОЗИЦИЈА

Марјанче Стојановски

Градоначалник
СДСМ

Марјанче Стојановски е роден 01 декември, 1969 година во село Мургашево, Демир Хисар. Дипломирал на Факултетот за безбедност. Од 01 јуни, 1992 година работел во Министерство за внатрешни работи, во Полициска станица „Демир Хисар“, како Командир на ПС, Демир Хисар и Началник на ОВР, Демир Хисар. Последно работно место на кое работел е Инспектор за општ криминалитет во НК за КР Демир Хисар. Во 2017 година на локалните избори е избран за градоначалник на Општина Демир Хисар.

 

Податоците се преземени од Гласило – Зелс.

 

5.934 евра
86.178 евра
8.616 евра

Марјанче Стојановски поседува имот вреден 100.731 евра. Тој го пријавил имотот на својата сопруга, и тоа: земјоделско земјиште, куќа, ливада и овошна градина во Слоештица, како и куќа во Битола. На свое име пријавил две куќи, ливада, лозје, пасиште, и два автомобила Сеад Кордоба и Форд Куриер. Неговите родители поседуваат Застава и Трактор.

 

Вредноста на имотниот лист на Марјанче Стојановски изнесува 100.732 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

СКУП објави листа на градоначалници кои се сопственици на фудбалски клубови, Стојановски се најде на листата како сопственик на фудбалскиот клуб „ФК ДЕМИР ХИСАР Демир Хисар “.

Вкупен имот во € по години