ЕКСПОЗИЦИЈА

Живко Гошаревски

Градоначалник
СДСМ

Живко Гошаревски е роден на 03 ноември, 1973 година во Ресен. Основно и средно образование завршил во родниот град, а дипломирал на Стоматолошкиот факултет при УКИМ во Скопје во 2000 година. Професионалниот ангажман го започнал во 2003 година во ПЗУ „ Д-р Живаго“, каде тој е основач и управител. Во периодот од 2013-2017 бил советник во Советот на Општина Ресен. На локалните избори во 2017 година е избран за градоначалник.

Податоците се преземени од Гласило – Зелс.

 

 

976 евра
20.000 евра
8.862 евра

Во анкетниот лист на Живко Гошаревски наведен е само личен имот помеѓу што: двор, куќа, ливада, овошна градина, моторно возило мотор Кимко Лике 50 и стоматолошка опрема во износ од 9.756 евра.

Вредноста на имотниот лист на Живко Гошаревски изнесува 56.504 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Вкупен имот во € по години