ЕКСПОЗИЦИЈА

Бојан Стојаноски

Пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Пратеникот Стојаноски (2020-2024) е член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 8.11.1991 во Скопје. Македонец. Магистер по административно право, Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

Активности во Собранието:

Комисија за одбрана и безбедност, член
Комисија за финансирање и буџет, член
Комисија за транспорт, врски и екологија, член

4.065 евра
10.700

Овој пратеник во својот анкетен лист до ДКСК , забележан на 11.11. 2020 година, навел дека има само еден автомобил Гол 5, вреден 4.065 евра и штедна книшка во банка на која стојат 10.700 евра. Останатиот имот, куќи и моторни возила се соптвеност на неговите родители

 

Вкупен имот во € по години