ЕКСПОЗИЦИЈА

Златко Пенков

Пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Пратеникот Пенков е член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.3.1971 во Велес. Македонец. Дипломиран земјоделски инженер, Земјоделски факултет – Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
34.146 евра
5.278 евра

 

Пратеникот Пенков пријавил. имот на сајтот на ДКСК забележан на 12.11.2020 година, и тоа куќа со двор во Неготино вредни 34.146 евра, кредит од 4.878 евра и сума на кредитна картичка од 400 евра.

Вкупен имот во € по години