ЕКСПОЗИЦИЈА

Пратеник

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.9.1979 во Скопје. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

 

Активности во Собранието: 

  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член

Вкупен имот во € по години