ЕКСПОЗИЦИЈА

Мирче Аџиоски

Пратеник
ВМРО-ДПМНЕ

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.10.1977 година во Струга. Македонец. Дипломиран геодетски инженер; магистранд, Градежен факултет – отсек Геодезија.

4.400 евра
2000 евра

Пратеникот Аџиоски навел дека има земјшите и автомобили како личен имот. Има земјиште во битолско вредно 2000 евра, автомобили Опел Астра и Даеву Матиз вредни 4.400 евра

Вкупен имот во € по години