ЕКСПОЗИЦИЈА

Соња Михајловска

Пратеник
СДСМ

Член на СДСМ. Родена на 17.9.1977 во Делчево. Специјалист по семејна медицина, Медицински факултет, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за здравство, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
  • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член

Пратеничката Михајловска не пријавила имот на свое име. Нан нејзиниот имотен лист стои само земјиштето на нејзините родители во Делчево и имотот на сопругот кој има стан пасиште и автомобил.

Вкупен имот во € по години