ЕКСПОЗИЦИЈА

Фаница Николоска

Пратеник
СДСМ

Член на СДСМ. Родена на 12.8.1978 во Тетово. Македонка. Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ – Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправ, заменик-член
2.500 евра

 

Николоска е уште еден пратеник кој официјално нема имот на свое име, освен нешто накит од 2.500 евра. На листот во ДКСК таа навела имот на родители, на сопруг и деца.

Вкупен имот во € по години