ЕКСПОЗИЦИЈА

Владе Богданоски

судија

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1984 година.
Правосудниот испит го положил во 1993 година.

Работно искуство:

– 1985 – 1993 година – Правник во Текстилна фабрика Готекс Гостивар;
– 1993 – 2006 година – Адвокат во Гостивар;
– 2006 – 2008 година – Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Скопје;
– 2008 – 2011 година  – Државен правобранител за подрачје Скопје;
– на 20.09.2011 година повторно избран за Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат.
Со Одлука на Собрание на Република Македонија на 13.10.2016 година е избран за член на Судскиот совет на Република Македонија.

Статусна позиција:
Член на Судски совет на Република Македонија.

8.000 евра
51.000 евра
177.000 евра

 

Судијата Богданоски, располага со доста личен имот. Тука е неговата куќа од 16.000 евра во Маврово, стан во Скопје од 35.000 евра, автомобил Хјундаи Тусон од 8.000 евра. Пријавил и приходи од закупнина, 145.000 евра во 2015 година, девизен депозит од 2000 евра и два кредита од 30.000 евра.

 

 

Вкупен имот во € по години