ЕКСПОЗИЦИЈА

Саша Станчевски

правобранител

Роден на 11.05.1961 година во Скопје. Образование: Правен факултет – правосудна насока, со положен правосуден испит Работно искуство:
– Од 1990 година до 2008 адвокат
– Од 02.12.2008 Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат

40.000 евра
65.000 евра
14.500 евра

Правобранителот Станчевски располага со два автомобила хонда цивик вредни 40.000 евра, живее во заеднички стан со сопругата вреден 65.000 евра. Поседува и доста акции дел негови, дел заеднички имот со сопругата вредни 14.500 евра

 

Вкупен имот во € по години