ЕКСПОЗИЦИЈА

Вишња Младеновска

правобранител

Родена 18.07.1978 година во Скопје.
Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство:
– Од Мај 2001 година до 11.04.2011 година – правен соработник во Макпетрол АД Скопје
– од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Скопје со траен мандат

118.000 евра

 

Правобранителката поседува стан од 83.000 евра во Скопје и уште еден во Охрид од 35.000 евра. Другите два стана во Скопје и во Охрид се водат на име на брачниот другар, како и автомобиклот марка Тојота.

Вкупен имот во € по години