ЕКСПОЗИЦИЈА

Арбер Исаку

Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија

Роден на 29.07.1972 година, Тетово.
Дипломирал во Правниот факултет во Приштина во 2000 година.
Правосуден испит положил во 2010 година.

Професионално искуство:
Од 01.06.2004 година Судски преведувач во Основен Суд Тетово.
Од 18.06.2009 година до 22.12.2009 година Советник во Владата на Република Македонија.
Од 23.12.2009 година Советник во Собранието на Република Македонија.
На 01.05. 2016 година е избран член на Советот на jавните oбвинители на Република Македонија.
На 23.09.2020 година е избран за Заменик Претседател на Советот на jавните oбвинители на Република Северна Македонија во втор мандат.

Заменик на претседателот на Советот, Арбер Исаку, го нема пријавено имотниот лист. При пребарување во базата на податоци (декември, 2020) на Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК), имотниот лист на Исаку не се појавува.

Според базата на поралот МКОПЕН, каде фигурира неговата состојба од 2016 година, Исаку поседувал имот во вредност од 674.788 евра.

Вкупен имот во € по години