ЕКСПОЗИЦИЈА

Јасна Жежова

Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје во 1986 година.
Правосуден испит положила во 1988 година.
Од 1988 до 1997 година работи како стручен соработник во Окружното јавно обвинителство – Штип.
Во 1997 е избрана за Заменик јавен обвинител во Основното јавно обвинителство – Штип.
Во 2002 година е избрана за Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство – Штип.
Од 01.01.2016 година ја врши функцијата член на Советот на jавни oбвинители на Република Македонија.

Вредноста на пријавениот имот од страна на Јасна Жежова изнесува 86.095 евра. Освен куќата во Штипи која гласни на име на родители, останатите ставки се наведени како личен имот.

Вкупен имот во € по години