ЕКСПОЗИЦИЈА

Антонио Јолевски

Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија

За Антониот Јолевски нема ниту слика ниту биографија на сајтот на Советот на јавни обвинители на РСМ.

Пријавениот имот на Антонио Јолевски е 67.166 евра, каде сите ставки се пријавени како личен имот.

Вкупен имот во € по години