ЕКСПОЗИЦИЈА

Ана Велковска

судија

Судијката Ана Велковска во февруари 2021 година ќе наполни една година како е избрана за судијка во Кривичниот суд во Скопје. Таа работи на прекршочна материја. Други податоци за неа нема на веб страницата на Киривчниот суд, а нема ни фотографија.

Нема пријавено

Вкупен имот во € по години