ЕКСПОЗИЦИЈА

Иван Џолев

судија

Иван Џолев е избран за претседател на Основниот Кривичен суд во Скопје во 2017 година, иако како судија работел од 2008 година. Ова е единствената информација која може да се прочита за првиот човек на Кривичниот суд во Скопје на веб страницата на судот: http://www.sud.mk/wps/portal/osskopje1/sud/!ut/p/z1/hY4xC8IwFIR_S4eO5j2w1OgWQQvqpILxLdJKTAtpU9Jo8N8bcRKU3nZ338EBgQTqykejS9_YrjTRnym_5EWWId_ijh_2SxQrnPHjXGCxRjiNARRr_CPx3tMYsgHSxlafN6KrplwDOXVTTjl2dzGuve-HRYophhCYtlYbxa62TfHXpLaDB_lNQt9KnFD1DCJJXpELPs4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

На сајтот не може да се најде фотографија од Џолев, како ни од неговите колеги судии, што не е случај со судиите од другите градови.

Откако беше избран за претседател тој најави дека „судот ќе биде гарант за правдата“.

10.000 евра

 

Првиот човек на Кривичен суд, Иван Џолев бил побогат како судија отколку сега, како претседател на Основниот суд 1 во Скопје. На неговото имотно конто стои само дека поседува Митцубиши Лансер, а пријавил и кредит oд 600.000 денари за кој не дал податок дали е негов или на некој од кругот на семејството со кое живее.

Вкупен имот во € по години