ЕКСПОЗИЦИЈА

Весна Весна Миткова

судија

Весна Миткова е избрана за судијка во Кривичниот суд во Скопје во 1996 година. Работи на прекршочна материја.

 

нема податоци

 

Судијката Весна Миткова беше споменувана во медиумите како една од судиите за кои обвинителот се откажал од гонење во врска со случајот „Јустиција“ пред пет години, во рамките на која беа уапсени судии и судски службеници кои постапувале по прекршочни предмети во Кривичниот суд, кои застареле и со тоа му нанеле штета на буџетот во вредност од 1.3 милиони евра.

Вкупен имот во € по години