Четири градоначалници – секој со свои амбиции за изгледот на Плоштадот Македонија   пишуваат: Ангела Рајчевска, Љубица Иванова, Бјанка Станковиќ   Плоштад Македонија – најпрометното, но и едно ...
VIEW MORE