Author Archives: avtor3

Запленувањето на имот стекнат со кривични дела и натаму со слаба ефикасност

Еден од индикаторите на земјата за борбата против корупција е одземениот имот. На сторителите на кривични дела треба да им биде одземен имотот и истиот да биде вратен кај државата. Иако сторителите би издржувале казна затвор, правдата ќе биде целосно задоволена само ако тој имот биде одземен. Во однос на тоа колку имот кој е […]