ЕКСПОЗИЦИЈА

Горан Милевски

Пратеник
Либерално-демократска партија

Пратеникот Горан Милевски е член на партијата ЛДП. Тој е роден на 1 ноември 1978 година во Битола. Милевски е дипломиран економист; магистер по бизнис администрација МБА – Менаџмент, Економскифакултет – Прилеп.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за економски прашања, претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
13.285 евра
121.357 евра
27.634 евра

Пратеникот Горан Милевски има изјавувано дека поседува два денарски депозити и еден девизен, кредит од 8.943 евра и парични средства во износ од 8.455 евра. На име на своите родители има наведено два стана во Битола вредни 82.333 евра, дел од куќа во Битола вреден 39.024 евра. Две моторни возила, Форд Ескорд од 813 евра и Опел Инсигниа од 12.472 евра. Тие имаат и акции, дивиденда, денарски депозит од 894 евра и парични средства во износ од 7.805 евра.

Вредноста на пријавениот имот на Горан Милевски изнесува 162.276 евра и истата е пресметана според податоците објавени на веб-страната на Државната комисија за спречување корупција.

Пријавена имотна состојба на Државната комисија за спречување на корупција.

Пратеникот Горан Милевски, покрај функцијата претседател во Политичка партија ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА Скопје, во Централниот регистар на Република Македонија е наведен како претседател на Здружение на граѓани БИТОЛСКО КАЛЕ Битола кое во моментов е неактивно.

Собраниски активности за 2018:

 • Број на присуства во Собрание: 82
 • Број на отсуства: 28 оправдани и 1 неоправдани отсуства
 • Број на поднесени предлог закони/амандмани: 15 закони и 55 амандмани
 • Број на пратенички прашања: 0
 • Број на излагања на пленарна седница: 3 дискусии на пленарна седница, 14 (контра) реплики и 0 процедурални
 • Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела: 23
 • Работни тела член/присуство/одржани: 6/46/109
 • Работни тела заменик член/присуство/одржани: 2/1/16
 • Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато1/останато2): 162/0/260/102

Податоците се преземени од извештајниот период од јануари до јуни 2018 година и извештајниот период од јули до декември 2018 година, кој е производ од соработката на Собранието на Република Македонија со Граѓанската асоцијација „МОСТ“.

 • МЕСЕЧНА ПЛАТА: 70.021 денари.
 • Во период од јануари до јули вкупно земал: 490.147 денари или 7.970
 • Исплатени патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби во првото шестмесечје од 2018 година: 188.984 денари или 3.073 евра
 • Дневници за службени патувања во странство за периодот јануари-јули 2018 година: 441 евра

Вкупен имот во € по години