ЕКСПОЗИЦИЈА

Ферат Елези

обвинител

3.200 евра
32.000 евра

Елези пријавил дека поседува куќа од 32.000 евра и автомобил од 3.200 евра, но не навел како ги стекнал

Вкупен имот во € по години